Misja i Wizja

Misja

Polska Federacja Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości jest dedykowana promowaniu doskonałości w zarządzaniu nieruchomościami poprzez zrzeszanie i wspieranie profesjonalnych zarządców. Naszym celem jest tworzenie silnej społeczności zarządców nieruchomości, którzy pracują w sposób etyczny, skuteczny i innowacyjny. Poprzez dostarczanie wysokiej jakości szkoleń, zasobów edukacyjnych i narzędzi, staramy się doskonalić umiejętności naszych członków, aby byli przywódcami w swojej dziedzinie. Dążymy do podnoszenia standardów zarządzania nieruchomościami i budowania zaufania społecznego wobec tej branży.
 

PFOZAiWN aspiruje do bycia wiodącą siłą w rozwoju zawodowym zarządców nieruchomości. Pragniemy stworzyć przestrzeń, w której nasi członkowie mogą wymieniać się wiedzą i doświadczeniem, inspirować się nawzajem oraz wspólnie budować najlepsze praktyki zarządzania nieruchomościami. Dążymy do uznania naszej Federacji jako autorytetu w branży, której członkowie są rozpoznawani jako liderzy, innowatorzy i ambasadorzy etyki zawodowej.

 

Wizja naszej organizacji obejmuje rozwijanie relacji i partnerstw z innymi sektorami, takimi jak deweloperzy, inwestorzy, lokalne władze i społeczności. Chcemy być głosem, który wpływa na kształtowanie polityki i regulacji dotyczących zarządzania i administrowania nieruchomościami, w celu tworzenia zrównoważonych, efektywnych i przyjaznych środowisk mieszkaniowych dla wszystkich.

 

Przez nasze wysiłki, dążymy do poprawy standardów zawodowych w branży zarządzania nieruchomościami, podnoszenia świadomości społecznej na temat roli zarządców i ich wpływu na jakość życia mieszkańców. Nasza organizacja działa na rzecz budowania zaufania, uczciwości i odpowiedzialności w zarządzaniu nieruchomościami, aby osiągnąć trwały rozwój i zadowolenie wszystkich zainteresowanych stron.

 

W skrócie, nasza misja polega na promowaniu doskonałości w zarządzaniu nieruchomościami poprzez zrzeszanie profesjonalistów, podczas gdy nasza wizja obejmuje bycie wiodącą organizacją, która wpływa na rozwój branży, tworzy sieć współpracy oraz inspiruje i wspiera swoich członków w osiąganiu doskonałości.

Wizja