Zarząd

Marian Banacki- Prezydent 

Jacek Kopik-Nagłowski- Wiceprezydent

Maciej Krakowiak- Wiceprezydent

Ryszard Źróbek- Wiceprezydent 

Jerzy Pietraszkiewicz- Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Dominik Koreń

Teresa Tomkiel